Ansvar & Hållbarhet

Huski Wear handlar om att leva och andas en aktiv livsstil som gör stort intryck i alla äventyr men som samtidigt gör ett så litet avtryck vad gäller miljö för natur & människor.
Visst, det kan låta som en utopi men sanningen är att Huski Wears hörnsten handlar om att våga vara annorlunda och utmanande oavsett hur högt berget som ska bestigas är.

En kan inte göra allt men alla kan göra något och vi väljer att åtminstone försöka göra rätt från början, för att ge framtida generationer en ärlig chans att fortsätta leva en aktiv livsstil och skydda både natur- och mänskliga resurser.

Inköp & Produktion

Alla våra produkter tillverkas i Asien. Om det är bra eller dåligt kan alltid diskuteras, men vi har valt att kartlägga hela vår produktionsprocess för att peka ut alla områden där vi kan minimera koldioxidutsläppen ännu mer.

Vi samarbetar med en fabrik och koncentrerat all vår produktion till den omgivande regionen. Genom att göra det behöver vi inte skicka tyger, material och tillbehör halvvägs över världen för att bara skapa en produkt utan våra "ingredienser" färdas bara en kort sträcka lokalt. Att centrera vår produktion till en enda region innebär också att vi kan skicka alla våra produkter från bara en hamn, vilket minimerar våra koldioxidutsläpp ännu mer.